Terms & Conditions

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Gamma Brewing Company A/S.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Gamma Brewing Company A/S. 
Dokumentation og vejledning Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Gamma Brewing Company A/S. 

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Gamma Brewing Company A/S side, er denne af vejledende art. Gamma Brewing Company A/S indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning. Leveringstidspunkt og transport Levering af varer fra Gamma Brewing Company A/S anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelsen af varer sker med Gamma Brewing Company A/S. Leveringstid  2-5 dage.

Risikoen for varerne Risikoen for varer købt af Gamma Brewing Company A/S overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Gamma Brewing Company A/S, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Gamma Brewing Company A/S.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Gamma Brewing Company A/S har stillet dig i udsigt. Pris og betaling I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med betalingskort og MobilePay. Alle priser i Gamma Brewing Company A/S - på web-adressen http://www.gammabrewing.com - er inkl. Moms. Fortrydelsesret Gamma Brewing Company A/S yder ingen fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer, eftersom det er fødevarer. 
Ved salg af abonnementskasser, trækkes beløbet fra dit betalingskort når varen afsendes fra Gamma Brewing Company A/S, du kan til enhver tid opsige dit abonnement med 1 uges varsel, ved at sende en mail til invoice@gammabrewing.com.